Vrieservice draait niet om de zaken heen, verkoopt geen mooie verhalen,
belooft geen gouden bergen, maar doet wat het doen moet
op een nuchtere, Friese manier

oprecht
op·recht
(bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1. eerlijk

persoonlijk
per·soon·lijk
(bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1. behorend tot of betrekking
hebbend op een bep. persoon
2. door iem. in persoon verricht:
een persoonlijk onderhoud met
3. iemands persoon betreffend:
persoonlijke vrijheid
4. tegenstelling van zakelijk:
persoonlijke en zakelijke
verbintenissen
5. in (eigen) persoon; zelf

puur
puur
(bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1. zuiver, onvervalst: puur goud
2. louter: puur toeval

no-nonsense
no-non·sense
(bijvoeglijk naamwoord)
1. met beide benen op de grond
2. nuchter:
no-nonsensebeleid,
no-nonsensetijdperk

De medewerkers van Vrieservice

Alexander de Vries
Directeur

Als directeur van Vrieservice draag ik zorg voor de gehele organisatie en ben ik een centraal aanspreekpunt voor onze klanten.

René Rispens
Accountmanager

Binnen Vrieservice ben ik adviseur/accountmanager op het gebied van de mobiele telefonie en satellietcommunicatie.

Eric Jousma
Accountmanager/consultant

Binnen Vrieservice ben ik accountmanager/consultant op het gebied van de vaste telefonie en mobiele telefonie.

Foppe Hoekstra
Accountmanager

Binnen Vrieservice ben ik adviseur/accountmanager op het gebied van de vaste telefonie en mobiele telefonie.

Wendy de Vries- Rudolphi
Management assistente

Binnen Vrieservice verricht ik secretariële werkzaamheden en ondersteunende taken voor o.a. de financiële administratie.

Herman Migchelbrink
Administrateur

Bij Vrieservice draag ik zorg voor de financiële administratie. Ik ben nauw betrokken bij het gereed maken van de facturen.

Ewout Looijenga
Service en support medewerker

Binnen Vrieservice ben ik aanspreekpunt voor klanten met betrekking tot mobiele telefonie en technische vragen over mobiel.

Ninja Keegstra
Service en support medewerker

Bij Vrieservice ben ik het aanspreekpunt voor service en support van al uw telecommunicatie vragen.

Hielke van der Meulen
Systeem en netwerk engineer

Als systeem en netwerk engineer ben ik dagelijks actief met de infrastructuren en verbindingen van onze klanten.

Klaske Roorda
Grafisch vormgever | Marketing en communicatie
Bij Vrieservice ben ik verantwoordelijk voor de vormgeving van alle communicatieuitingen.

Mark Bruinsma
VoIP Service en support medewerker
Bij Vrieservice ben ik het aanspreekpunt voor al uw VoIP en/of mobiele telecommunicatie vragen.


Algemene Voorwaarden Vrieservice

De Algemene Voorwaarden van Vrieservice van juni 2017 zijn geldig op alle nieuw af te sluiten contracten alsmede op alle contracten waarvan de contractduur verlengd wordt.

Algemene Voorwaarden Vrieservice juni 2017

Aanvullende voorwaarden Vrieservice Satelliet Communicatie, ter aanvulling op de Algemene Voorwaarden.

Aanvullende Voorwaarden Vrieservice Satelliet Communicatie juni 2017

Op alle contracten die voor juni 2017 zijn afgesloten gelden de Algemene Voorwaarden van Vrieservice 2016.

Algemene voorwaarden Vrieservice + aanvullende voorwaarden Vrieservice Mobiel 2016


Compensatie bij een storing

Per 1 juni 2017 kunt u bij Vrieservice financiële compensatie krijgen voor netwerkstoringen. Om in aanmerking te komen voor een compensatie moet u rekening houden met een aantal zaken. Hier leest u meer over de compensatieregeling.